Materials Library

Ugonjwa wa maize lethal necrosis

File associated with current material library:
423 cereals-maize-lethal-necrosis3.pdf
File associated with material library having same title:
423 cereals-maize-lethal-necrosis.pdf

PDF 423-L2 Mwongozo huu unaweka sababu, athari, ishara na dalili za ugonjwa wa maize lethal necrosis na unatoa ushauri wa vitendo juu ya usimamizi kupitia mikakati ya kinga na udhibiti.Kwa mkusanyiko wa habari zaidi kuhusu afya ya mimea tafadhali angalia CABI Plantwise Knowledge Bank


^ Top of page